Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die aangeboden worden door Waterfront. Primair gaat het daarbij om de verhuur van lodges. Door het plaatsen van een reservering stemt u ermee in dat u onze algemene voorwaarden heeft gelezen, heeft begrepen en hiermee akkoord gaat.
1.2 De vlotten liggen in een rustige, natuurlijke omgeving. Wij vragen onze bezoekers deze unieke rust en natuur te respecteren door verantwoord om te gaan met geluid en afval zodat de oorspronkelijke sfeer en schoonheid behouden blijft.

Artikel 2. RESERVERING

2.1 Een reservering kan online, per telefoon of per e-mail worden gedaan. Na de reservering ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de gegevens die gereserveerd zijn.
2.2 De reservering die u maakt is definitief. Een herroepingplicht van 14 dagen is niet van toepassing op zogenaamde reisovereenkomsten. Dit zijn de diensten die door Waterfront worden geleverd.
2.3 De persoon die de reservering uitvoert moet meerderjarig (21 jaar of ouder) zijn. Groepen jongeren zijn niet toegestaan. De minimum leeftijd voor het huren van een vlot is 21 jaar. Voor alle bezoekers inclusief kinderen is een zwemdiploma verplicht.
2.4 Mocht er bij een reservering niet worden voldaan aan de betalingsplichten (deze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden en worden kenbaar gemaakt op de reserveringsbevestiging), dan heeftWaterfront het recht de reservering te ontbinden. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de  opdrachtgever.

Artikel 3. PRIJZEN EN KOSTEN

3.1 De  som is gebaseerd op maximaal 4 personen. De  som is de prijs voor de huur van de plaats, inclusief BTW en eventuele stroomkosten. Het beddengoed is exclusief en kan per week worden verschoond als men langer dan 7 dagen in de lodge verblijft. Dit en andere specificaties staan duidelijk op de bevestiging.
3.2 Indien er toeristenbelasting van toepassing is, is deze al betaald in de boeking daar waar het gaat om de basis overnachting. Extra diensten worden later doorbelast tegen het geldende toeristentarief daar dit pas achteraf bekeken kan worden bij de definitieve boeking.
3.3 Eventuele extra’s zoals arrangementen en maaltijden, die op onze site worden aangeboden voor speciale prijzen, dienen ook bij reservering te worden doorgegeven.
3.4 Wanneer u met meer dan 4 personen in een lodge wilt verblijven dan is dit in principe niet toegestaan, uitzonderingen moeten besproken worden met ons.
3.5 Het is zonder toestemming niet toegestaan een klein tentje bij de lodge te plaatsen.

3.6 Toeristenbelasting naast de belasting, die veelal reeds geheven is over de overnachting, wordt over de extra kosten die gemaakt zijn voor de overnachting van de borg afgetrokken.

3.7 De slaaplocatie dient schoon achter gelaten te worden, afwas gedaan en veeg schoon. De wc dient volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt te worden. Vloeibaar in het vloeibaargootje en vast in het compartiment daarvoor aangewezen. De eventueel gehuurde kano dient op dezelfde wijze, locatie achter gelaten te worden. Extra schoonmaak en herplaatsingskosten worden doorbelast en zo nodig van de borg afgetrokken.

Artikel 4. FACTURERING

4.1 Na de reservering, betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging, dat tevens uw factuur is.
4.2 Op deze factuur worden de prijs, de eventuele bijkomende kosten en het totaalbedrag per rubriek weergegeven.
4.3 Op de factuur staat de volledige betaling.

Artikel 5. BETALING

5.1 De  betaling van 100% dient binnen 3 dagen na de reservering te zijn voldaan, als deze al niet per ideal of paypal is voldaan

Artikel 6. ANNULERING/WIJZIGING

6.1Annulering/ wijziging van een boeking dient u per e-mail door te geven aan Waterfront.
6.2 Aan een Annulering/ wijziging zijn kosten verbonden, 50 euro bij een annulering voor de 40ste dag.

  • bij annulering tot de 40ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 60%;
  • bij annulering tot de 21ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 70%;
  • bij annulering tot de 14ste dag (exclusief)  vóór de aankomstdag: 80% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 7ste dag (inclusief) tot de aankomstdag: 90% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later de volledige reissom.

Het is raadzaam hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.

6.3 Wijzigingen, anders dan de locatie en de huurperiode, kunt u uiterlijk 2 weken voor aankomst doorgeven aan Waterfront. Voor wijzigingen worden geen kosten in rekening gebracht.
6.4 Bij wijziging van accommodatie is er eventueel sprake van annulering.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De huurder dient de accommodatie met zorg te behandelen en netjes achter te laten.
7.2 Waterfront is niet aansprakelijk voor geleden schade, verlies en/of diefstal van goederen. Ook opgelopen letsel door de huurder of medehuurders ongeacht de oorzaak hiervan.
7.3 Waterfront is niet aansprakelijk voor omgevingsfactoren zoals eventuele geluidshinder, verkeershinder, stank, water- en of insectenoverlast en weersomstandigheden in welke hoedanigheid dan ook.
7.4 De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de accommodatie en/of de inventaris, die tijdens het verblijf is ontstaan. De schade dient te worden gemeld bij Waterfront, die zal bepalen welke stappen er worden ondernomen. Wanneer de schade niet bij  Waterfront is gemeld, dan is Waterfront gerechtigd om de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade en hiervoor de aansprakelijkheid- of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken.
7.5 Het is soms toegestaan om huisdieren in een lodge vanWaterfront mee te nemen, gaarne overleg.
7.6 De huurder en zijn gasten zijn gehouden aan de regels die er op locatiegelden. Dat geldt ook voor het ontvangen van bezoekers. Waterfront is niet aansprakelijk wanneer de huurder door overlast of hinder na waarschuwing van de locatiehouder, de locatie dient te verlaten.
7.7 Waterfront is niet aansprakelijk voor eventuele kennelijke fouten of onvolkomenheden op de website van Waterfront.
7.8 Waterfront is niet aansprakelijk voor terugbetaling van de reissom in geval van overmacht waardoor u gedwongen bent uw accommodatie te verlaten (bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden, bosbrand of een aardbeving etc.)
7.9 Bij drank- of drugsmisbruik bestaat het risico dat de beheerder moet ingrijpen en uw verblijf vroegtijdig beëindigd moet worden.

Artikel 8. REISBESCHEIDEN

8.1 Uiterlijk drie weken voor vertrek ontvangt u van Waterfront uw reisbescheiden per mail.
8.2 In de reisbescheiden die u ontvangt staat het exacte adres, de periode van reservering en extra informatie die voor u van belang is tijdens uw verblijf.
8.3 Mocht u vragen hebben of problemen tijdens uw vakantie, dan is Waterfront telefonisch bereikbaar. Het juiste telefoonnummer wordt vermeld op de reisbescheiden.

Mocht er door omstandigheden afgeweken worden van de oorspronkelijke aantal overnachtingen kan er in overleg besloten worden om de duur te verkorten, dan zal er 50% van de openstaande reissom worden uitgekeerd en zal ook de oorspronkelijk geldende prijs voor het aantal dagen dat overnacht is worden aangehouden daar waar het betreft retourneren gelden en belasten gelden.